Sluiten

Geschiedenis van Barcelona

Geschiedenis van Barcelona

Op de plek waar tegenwoordig de stad Barcelona te vinden is, woonden al mensen vanaf ongeveer tweeduizend jaar voor het begin van onze jaartelling. Op het moment dat de Carthagers in 218 voor Christus de stad veroverden had de plaats al een belangrijke strategische rol. Vlak daarna zouden de namen Barkenon, Barcelino en Barci Nova gebruikt worden om de plaats aan te duiden. In het jaar 133 voor Christus zou de naam Barcino ingevoerd zijn door de Romeinen, die toen heersten over de stad. Men neemt aan dat de naam Barcelona een directe afgeleide is van het Iberische Barkeno, dat een verbastering is van de naam Barcino.

Eeuwenlang heeft Barcelona daarna in een gebied gelegen waar regelmatig strijd was om de macht. Dit hield aan totdat in de dertiende eeuw Barcelona uitgroeide tot de belangrijkste stad van Catalonië, een macht die op dat moment zeer invloedrijk was in dit deel van de Middellandse Zee. Tot aan de zestiende eeuw beleefde Barcelona gouden tijden. De stad behoorde samen met Venetië en Genua tot de invloedrijkste steden uit de regio.

Opstand en oorlog

Een keerpunt vormden de “Catalaanse Opstand” en daarna de Spaanse Successieoorlog. Deze oorlog zorgde ervoor dat de Catalaanse troepen zich overgaven op 11 september 1714. Dit betekende het einde van Catalonië als zelfstandig rijk. Barcelona behoorde vanaf dat moment tot het Spaanse Koninkrijk en verloor haar glans. Pas in de negentiende eeuw, tijdens de industriële revolutie, nam de importantie van Barcelona op het gebied van politiek, economie en cultuur weer toe. De stad groeide zowel letterlijk als figuurlijk. De invloed van Barcelona nam toe, een deel van de stadsmuren verdween onder de expansiedrift en er was een enorme toestroom van arbeiders die in de vele nieuwe fabrieken kwamen werken.

De Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) maakte een abrupt einde aan de nieuwe bloeitijd van Barcelona. In 1939 kwam generaal Francisco Franco aan de macht. De rol die hij Barcelona toebedacht was er eentje zonder glans. De stad diende vooral als een groot industrieel gebied, waarbij er planologisch weinig aandacht meer was voor schoonheid. Dictator Franco zorgde er ervoor dat er aan de rand van de stad povere arbeiderswijken ontstonden waar goedkope arbeidskrachten uit Spanje en andere landen kwamen wonen. Barcelona verloor haar eigen taal (het Catalaans) en ook het recht op een regionale autonomie.

Opkomst van het toerisme

Pas op het moment dat het toerisme van de grond kwam in Noord-Spanje en dus ook Barcelona, bloeide de stad weer op. Toeristen kwamen vooral af op de vissersdorpen in de omgeving van Barcelona, die langzaam aan transformeerden in de badplaatsen die tegenwoordig nog duizenden toeristen trekken. Het toerisme zorgde ook voor een impuls voor Barcelona, want het zorgde voor werkgelegenheid in hotels, bij dienstverlenende bedrijven en bij toeleveranciers. Het belangrijkste keerpunt was de dood van generaal Franco in het jaar 1975. Spanje werd weer een koninkrijk. De nieuwe leider, koning Juan Carlos I, gaf Barcelona het recht terug om een eigen taal te voeren (het Catalaans) en de eigen Catalaanse cultuur te gebruiken en ontwikkelen.

Olympische Spelen van 1992

Olympische Spelen van 1992

De bekendmaking in 1986 dat Barcelona de Olympische Spelen van 1992 mocht organiseren heeft een enorme positieve impuls gegeven aan de stad. Gedurende de zes jaar voorafgaande aan de Spelen was er een grootscheepse transformatie gaande in Barcelona. De kustlijn die tot dan toe vooral gebruikt werd voor logistiek en infrastuctuur werd heringericht. Barcelona kreeg een paar aantrekkelijke stranden, Port Vell kreeg een prachtig nieuw gezicht en de nieuwe jachthaven Port Olímpic werd aangelegd. Deze moderne haven werd in 1991 opgeleverd, een jaar voor aanvang van de Olympische Spelen.

Recente periode

De jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw stonden in Barcelona helemaal in het teken van stadsvernieuwing en opruiming. Wat de moeite waard was werd opgeknapt terwijl storende elementen verwijderd werden. Het prachtige Barcelona zoals we dat nu kennen is het resultaat van een enorme investering in tijd, kracht en geld van de stad. Barcelona behoort tegenwoordig tot de aantrekkelijkste steden van Zuid-Europa. Officieel wonen er in Barcelona meer dan 1,6 miljoen mensen. De metropool Barcelona, waar meer dan dertig gemeenten toe behoren, telt meer dan drie miljoen inwoners.